Børneattester

Regler for børneattester i Billund

Idrætsforening

21. august 2013

Der er pligt til ved nyansættelser at undersøge om trænere og instruktører med
tilknytning til børn under 15 år er dømt for seksuelle overgreb. Det gøres ved at indsende en blanket og en samtykkeerklæring til Kriminalregistret. Efter en uge sender registret en attest, der enten er negativ eller positiv alt efter om vedkommende er dømt for overgreb eller ej.

Loven om børneattester gælder alle trænere, instruktører og holdledere for personer under 15 år. Det gælder også vikarer, ligesom det ikke spiller nogen rolle om vedkommende får løn eller ej.

Der er ingen regler for, hvor tit en person skal tjekkes. Det er lovpligtigt, at vi gør det én gang. I Forretningsudvalget har vi besluttet, at der skal indhentes en ny børneattest hvert 3. år.

Der skal ikke indhentes attester på bestyrelsesmedlemmer, da loven kun
nævner "trænere, instruktører og holdledere". Foreningen skal tjekke personer med opgaver i foreningen, der giver dem "fast tilknytning", som det udtrykkes i loven, til børn og unge under 15 år.

Hvem skal underskrive samtykkeerklæringen, når en forening vil indhente oplysninger om en træner som er mellem 15 og 18 år? Jf. loven er det er tilstrækkeligt at den unge selv skriver under.

Vi har i Forretningsudvalget besluttet at ved arrangementer med overnatning i hallen, skal alle trænere, instruktører, holdledere over 15 år samt forældre aflevere en børneattest.

Børneattesten

Som træner, holdleder eller lign. for børn og unge under 15, skal du altså udfylde en børneattest.

Det er afdelingens ansvar at sikre, at børneattesterne bliver udfyldt, indsamlet og opdateret jf. ovenstående.

 

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere