Forretningsudvalget

Forretningsudvalget står for den daglige drift af foreningen. Medlemmer til forretningsudvalget vælges på den årlige generalforsamling og hvert medlem sidder for 2 år af gangen.

 

Formand Mads Bay, 29272556 madbay(at)gmail.com 

Næstformand Søren Thomsen, 30376254  thomsensoeren1(at)gmail.com 

Kasserer: Lars Holm, 20308801, leh(at)mail.tdcadsl.dk 

Bestyrelsesmedlem Lenette Rasmussen, 40176271, lenette.heine(at)gmail.com  

Bestyrelsesmedlem Jens Bager, 27157653, jba(at)bll.dk