Ceremony before and after training

Start (jf. Fana Karateklub NO)

Instruktør:

Instructor:

 • «Seiza», alle sidder  i seiza og ser mod shinden (*)
 • «Seiza», everybody sits in seiza orientated towards the shinden (*)

 

 • «Shinden ni rei», alle bukker mod alteret/mod templet for de døde
 • «Shinden ni rei», everybody bows against the alter/the temple of the dead

 

 • «Mokuso», alle lukker øjnene og mediterer
 • «Mokuso», everybody closes ther eyes and meditates

 

 • «Mokuso yame», alle åbner øjnene
 • «Mokuso yame», everybody opens ther eyes

 

 • «Sosai ni rei», alle bukker for sosai/grundlæggeren ”Osu”
 • «Sosai ni rei», everybody bows for the sosai/founder ”Osu”

 

 • Instruktøren vender sig og bukker igen
 • The instructor turns around and bows again

 

 • Instruktøren rejser sig og giver kommandoen «Tate Kudasai», Vær venlig at rejse jer
 • The instructor raises and commands Tate Kudasai», Please stand

 

 • «Keiko hajime mus», træningen starter
 • «Keiko hajime mus», the lesson starts

 

(*) I vores dojo vil dette være mod spejlet, eller bag instruktøren.

(*) In our dojo this would be towards the mirror or behind the instructor

 

 

Afslutning/Final

Instruktør:

Instructor:

 • «Seiza»
 • «Shinden ni rei»
 • «Mokuso»
 • «Mokuso yame»
 • «Sosai ni rei»
 • Højeste grad: «Senpai ni domo arigato gozai mushita», tak til alle senpais/sortbælter/højere graduerede/ældre/respekterede
 • Highest ranking: «Senpai ni domo arigato gozai mushita», thank you to all senpais/blackbelts/higher graduated/elder/respected persons

 

 • Alle: «Arigato gozai mushita», tak
 • Everybody: «Arigato gozai mushita», thank you

 

 • Højeste grad: «Otagai ni domo arigato gozai mushita», tak til Dojoen og alle i forsamlingen
 • Highest ranking: «Otagai ni domo arigato gozai mushita», thank you to the Dojo and everybody present

 

 • Alle: «Arigato gozai mushita», tak
 • Everybody: «Arigato gozai mushita», thank you

 

 • Instruktør: «Tate Kudasai»
 • Instructor: «Tate Kudasai»

 

 • Højeste grad: Tager et skridt frem og siger «shihan/sensei…», alt efter hvem der er tilstede, «…ni domo arigato gozaimashita»
 • Highest ranking: Steps forward and says «shihan/sensei…» depending on who is present, «…ni domo arigato gozaimashita»

 

 • Elever: «OSU»
 • Elever: «OSU»

 

 • Instruktør: «Keiko o Wari», træning er ovre
 • Instructor: «Keiko o Wari», lesson ends