eSport som idræt

Hvad er eSport og hvordan træner vi vores sport

E-sport  foregår i et dertil indrettet mødelokale i Billund idrætscenter, som er indrettet til formålet med det antal stationer der skal til for man rammer holdstørrelserne i de forskellige spil.

Som udgangspunkt vil der være træning, 1 gange per hold i ugen. Træningen fordeles ligeligt på spiltræning, strategi og fysisk aktivitet.

Træningen foregår ved uddannede frivillige trænere

E-sport  tilbydes fra alderen 6 år og strække sig til et eventuelt seniorhold.

Vi søger at skabe en synergi imellem e-sport og de eksisterende idrætsgrene vi i dag tilbyder i idrætsforeningen. Det skal være sundhedsfremmende at dyrke e-sport, på lige fod med de klassiske idrætsgrene.