I Billund idrætsforening har vi valgt, at arbejde med politikker, for at få en stor forening til at være velfungerende og et godt sted at være.

BI vil gerne give udtryk for klare holdninger i forhold disse emner.

Hent BI Alkohol og Rusmiddelpolitik her

Hent BI Omsorgsplan her

Hent info om psykologisk krisehjælp her