En række personer er ”ildsjæle”, har gennem årene medvirket til Billund Idrætsforenings stabilitet og fremgang. Alle har været aktive selv som udøver eller leder og/eller haft aktive børn i foreningen i perioder. Vi har fortsat glæde af enkelte på trods af mange års inspirerende virke. Uden dem som vigtige støtter, vil det være vanskeligt at drive og holde en idrætsforening i fremdrift.

Æresmedlemmer i Billund Idrætsforening:

 • Søren Ottesen, Lillevang 59, 7190 Billund
 • Victor Christensen, Hovedgader 21 st. tv, 7190 Billund
 • Vita Udbye, Bogfinkevej 21, 7190 Billund
 • Edith Bjerregaard Nielsen, Lærkevej 15, Skåstrup, 5400 Bogense
 • Hans Peter Thomsen, Bopladsen 3, 7190 Billund
 • Erik Madsen, Søndermarksvej 101, 7190 Billund
 • Else Lykke, Kærvej 315, 7190 Billund
 • Hanne Grue, Lysningen 26, 7190 Billund
 • Henrik S. Thomsen, Sønderkær 307, 7190 Billund
 • Poul Erling Christensen, Ternevænget 13, 6760 Ribe
 • Carl Hansen, Gravhøjen 37, 7190 Billund
 • Asta Marie Sigtenbjerggaard, Vestervang 27, 7190 Billund
 • Gunnar Odgaard, Plougslundsvej 187, 7190 Billund
 • Hardy Truelsen, Egevænget 211, 7190 Billund
 • Svend Pedersen, Kærvej 407, 7190 Billund


Hovedbestyrelsen udnævner medlemmer af Billund Idrætsforening til æresmedlemmer efter indstilling fra afdelingerne. Kriteriet for at kunne udnævnes til æresmedlem er, at pågældende medlem igennem flere år har ydet noget ekstraordinært i forhold til Billund Idrætsforening og kraftigt medvirket til at give Billund Idrætsforening en væsentlig udvikling.

Udnævnelse sker alene på baggrund af de fremførte argumenter fra en af afdelingerne. Indstilling til hovedbestyrelsen skal ske skriftligt inden det første møde i et nyt kalenderår, så sagen kan færdigbehandles inden generalforsamlingen i marts måned samme år.