Om Billund Svømmeklub

Billund Svømmeklub er en klub for bredden snarere end for eliten. Vi sætter det sociale aspekt højt og lægger vægt på, at såvel svømmere som trænere og ledere har respekt for hinanden. Der skal være et godt kammeratskab blandt svømmerne på de enkelte hold, på tværs af holdene samt udenfor svømmehallen. Svømmeklubben skal være et rart og spændende sted at komme. Svømmerne skal gennem leg opnå de nødvendige svømmefærdigheder, således at de kan klare sig selv og hjælpe andre i kritiske situationer.

 

 

Tilbud og principper

Billund Svømmeklub er en underafdeling af Billund Idrætsforening. Klubbens vedtægter (forretningsorden) kan ses på vores hjemmeside eller rekvireres hos sekretæren.

 

Klubbens tilbud hvad angår holdtyper og tidspunkter er begrænset af de tider vi er tildelt i svømmehallen, og alt efter hvilke trænere vi har.

 

Vi kan ikke tilbyde individuel undervisning. Hvis en enkelt svømmer ikke passer på et hold (for god eller dårlig) forbeholder vi os ret til at flytte vedkommende til et mere passende hold. Dette sker både af hensyn til svømmeren selv og de øvrige på holdet. Det er træneren på holdet, der foretager denne vurdering. Er der tale om en ny svømmer, som ikke passer på et hold, og der ikke er plads på andre hold, kan vi ikke tilbyde undervisning og kontingentet tilbagebetales.

 

Princippet er at svømmere rykker fra ét hold til et andet efter færdigheder og ikke efter alder. Dette kan betyde, at der kan være en vis aldersspredning på et hold. Vi tilstræber dog, at en enkelt svømmer ikke falder helt udenfor holdet, hvorfor der kan være enkelte undtagelser fra dette princip.

 

Vi garanterer nuværende svømmere på det anviste hold. Det er naturligvis forudsat, at der er forudbetalt kontingent. Der vil normalt ikke kunne ske tilbagebetaling af kontingent, selvom medlemmet ikke starter på undervisningen. Det skyldes de administrative omkostninger. Nye medlemmer optages i det omfang, der er plads på holdene.

Oprykning til næste hold sker primært forud for sæsonstart, men kan i enkelte tilfælde ske i løbet af sæsonen. Hvis en svømmer ønsker at flytte til et andet hold på samme niveau, kan denne ændring kun ske efter aftale med den ansvarlige for området.


Trænere og uddannelse

Vi rekrutterer i en vis udstrækning trænere fra vores eget konkurrencehold (specielt til svømmeskolen). Det skyldes deres gode svømmekundskaber og egen lyst til at svømme. Vi har dog også en række voksne trænere, og vi vil meget gerne udvide antallet af disse. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe svømmeklubben ved at undervise på et hold 1 eller 2 gange en halv time om ugen, så kontakt Maiken Thomsen for en snak om mulighederne.

 

På alle hold er der mindst én træner og op til 2 hjælpetrænere.

 

Trænere har afsluttet en DGI/DSU uddannelse som hjælpetrænere og er enten i gang med - eller har afsluttet en uddannelse som træner. Alle trænere i det store bassin har bestået bassinprøven (en tilpasset udgave af livredderprøven) inden for det seneste år. Alle trænere har også et førstehjælpskursus.

 

Hjælpetrænere er i gang med en DGI/DSU uddannelse som hjælpetrænere og har i de fleste tilfælde også bassinprøven.

Træneren har det primære ansvar for undervisningen, men har også et ansvar for oplæring af hjælpetræneren. Man vil derfor ofte opleve at træner og hjælpetræner taler sammen om svømmerne og undervisningen. Ligeledes kan man opleve at hjælpetræneren sættes til at undervise.

 

Hjælpetrænerassistenter er for unge til at være hjælpetrænere men kan så småt begynde med at hjælpe. Efter endt uddannelse bliver de hjælpetrænere.

 

Nogle af vore trænere har gennemgået forskellige specialkurser (eksempelvis babysvømning)


Ordensregler

Billund Svømmeklub er bruger af Billund Bad og derfor skal svømmehallens ordensregler som hovedregel følges – nogle af de vigtigste er

nævnt nedenfor men ellers henvises til Billund Bads hjemmeside www.billund-bad.dk. Det er træneren, der står med ansvaret for holdet, og derfor skal trænerens instruktioner altid følges, uanset om det er en skærpelse eller lempelse af svømmehallens regler:

  • Trænerens anvisninger skal altid følges.
  • For at badevandet kan være rent og lækkert er det nødvendigt at alle afvaskes med sæbe over hele kroppen før bassinerne benyttes, dette gælder selvfølgelig også håret.
  • Løb og spring aldrig i hal og baderum er forbudt. Gulvet er meget glat, når man har våde fødder.
  • Det er forbudt at springe på hovedet i den lave del af bassinet.
  • Se dig for, når du springer i. Det gælder både ved udspring fra kanten og især fra vipperne.
  • Skub ikke andre i vandet og dyk aldrig andre i vandet, ej heller med deres egen tilladelse.
  • Vi anbefaler at man har svømmebriller med.
  • Vi fraråder brug af UV-dragter, løse badeshorts og bikini, da dette hæmmer børnene i at bevæge sig frit i vandet.
  • Det er ikke tilladt at bære smykker (øreringe og halskæder o. lign.)
  • Det er en rigtig god idé at sætte langt hår op.

 

Vedr. forsikring af den enkelte svømmer henvises til Billund Idrætsforenings hjemmeside.


Adgang til omklædningsrum og svømmehal

Der er adgang til omklædningsrummene fra 15 minutter før undervisningsstart. Adgang til selve svømmehallen, må dog først finde sted umiddelbart før undervisningens start. Hvis træneren ikke er i hallen må svømmerne ikke gå i vandet. Når undervisningen er slut skal svømmerne være omklædt og ude af omklædningsrummene efter 15 minutter.

 

Fotografisk udstyr MÅ IKKE benyttes i svømmehallen, uden foregående tilladelse fra Billund Svømmeklub og Billund Bad.

 

I omklædningsrummene MÅ DER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER benyttes fotografiskudstyr/Smart Phones eller lign.


Tilmelding

Tilmelding til svømmeholdene foregår online via Billund Idrætsforenings hjemmeside. Medlemmer, der svømmer i indeværende sæson, er garanteret plads på det anviste hold i den efterfølgende sæson, såfremt tilmelding og betaling sker rettidigt. Information om oprykning fremsendes pr. e-mail til den adresse, der er tilknyttet svømmeren.

 

Ved tilmeldingen i august kan nye medlemmer optages på holdene i det omfang, der er plads til. Tilmelding vil her ligeledes ske online via Billund Idrætsforenings hjemmeside. Annoncering om tilmeldingen vil ske i august i en af vores lokal aviser.

 

Evt. optagelse efter sæsonstart kan ske såfremt der er plads på det pågældende hold. Dette kan enten ses på vores hjemmeside, eller oplyses ved kontakt til den ansvarlige for området.

Tilmelding kan kun finde sted ved samtidig betaling. Der kan kun betales med Dankort.

Ved tilmelding efter jul er kontingentet 50%


Udmeldelse af BISK

Hvis du ønsker at melde dig ud af Billund Svømmeklub i en igangværende sæson, skal du rette henvendelse til den træneransvarlige enten pr. mail eller telefon.

Vi har følgende regler omkring tilbagebetaling af kontingent:

Indenfor de første 2 måneder af ny sæson: 100% tilbagebetaling

3-4 måneder inde i ny sæson: 50% tilbagebetaling

Derefter: 0%