Kalender


Tilmelding til sæsonen 2017 – 2018 for eksisterende medlemmer: Fra 1. august 2017 – 14. august 2017

 

Tilmelding for nye medlemmer: Fra 15. august 2017

 

Svømmesæson 2017-2018: 4. september 2017 – 31. marts 2018

 

Ferieperioder: Efterårsferie: 16.10.17-20.10.17 (Begge dage incl.)

                      Juleferie: 21.12.17-02.01.18 (Begge dage incl.)

                      Vinterferie: 12.02.18-16.02.18 (Begge dage incl.)