Ordensregler for Billund Triathlon.

 

Alt opførsel i Billund Triathlon regi skal foregå i god tone og UDEN aggressiv fremtræden. (Tænk på klubbens omdømme)

 

Billund Triathlon opfordre alle medlemmer til at medbring ID til alle konkurrencer og træninger, i tilfælde af ulykke m.m. (sygesikring, kørekort, ID armbånd m.m.)

 

BI’s ordensregler skal til en hver tid overholdes.

 

 

Svømning:

1.)    Al svømme træning i Billund Triathlon regi foregår udelukkende med mindst én på kanten med gyldig bassin prøve.

2.)    Regelsættet for Billund Bad skal til enhver tid overholdes, med mindre der gives dispensation fra bademesteren dertil.

3.)    Al svømning i åbent vand i Billund Triathlon regi foregår udelukkende med mindst 2 deltagere og ALLE svømmere SKAL have en swimbag med når der svømmes OW. (gælder også klubbens gæster)

4.)    Det er strengt forbudt at hoppe fra vipper under svømmeundervisnings timerne.

 

Cykling:

5.)    Alle atleter skal cykle med låst/lukket hjelm under træning og konkurrence i Billund Triathlon regi.

6.)    Alle gældende færdselsregler SKAL til en hver tid overholdes, og der skal udvises agtpågivenhed/hensyn.

7.)    Hastigheden skal tilpasses omgivelserne og sænkes i bynære områder.

8.)    I tilfælde af styrt hvor der er risiko for at hovedet måske har fået slag, skal tilskadekommende rytter følges helt hjem og nærmeste pårørende skal underrettes ved overdragelse.

9.)    Så vidt muligt skal der tegngives til medtrafikanter.

 

Løb:

10.) Alle gældende færdselsregler SKAL til en hver tid overholdes, og der skal udvises agtpågivenhed/hensyn.

11.) Alle atleter skal til enhver tid forsøge at krydse vejen i et fodgængerfelt hvis muligt.

12.) Så vidt muligt skal der tegngives til medtrafikanter.

13.) Reflekser skal bæres i mørke tider.