Opgavefordeling i Aktivitetsudvalget

 

Økonomi 
- Budget
- Instruktør kontrakter
- Løbende sætte penge i banken

- Regninger sendes til Helle, som sørger for at videresende.

 

Hold 
- Holdoprettelse + Events
- Kontaktperson vedr. eventuelle spørgsmål vedr. betaling

  og hold

Instruktør 
- Holdplan (instruktør kalender)
- Uddannelse og instruktørkontakt

 

Lokale + cykler 
- Vedligehold af cykler
- Forbedringer af lokaler i samarbejde med John/Hallen

- Musikanlæg (meldes til John/hallen)

Pulssystem 
- Vedligehold af pulssystem og projektor
- Indkøb af pulsbælter

PR 
- Hjemmeside (BI og vores egen) vedligeholdes
- Facebook gruppe vedligeholdes
- Artikler til aviser
- Plakater m.m.

 

Øvrige opgaver 

Aktivitetsudvalg og instruktører - hjælper hinanden med diverse Events m.m.